Dopiewski Budżet Obywatelski

ETAPY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

 • Ikona megafonu
  Kampania informacyjno-edukacyjna 14.02.2024 00:00
 • Ikona listy projektów
  Zgłaszanie projektów 21.03.2024 00:00 10.05.2024 23:59
 • Ikona formularza z pozytywnie zweryfikowanym projektem
  Weryfikacja zgłoszonych projektów 11.05.2024 00:00 20.06.2024 23:59
 • Ikona ekranu monitora komputerowego
  Prezentacja projektów 11.07.2024 00:00
 • Ikona dymków komentarzy
  Głosowanie 09.09.2024 00:00 29.09.2024 23:59
 • Ikona gwiazdy
  Ogłoszenie wyników 10.10.2024 00:00