Szczegółowy harmonogram

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna

  • od 14 lutego 2024 roku 

Zgłaszanie projektów

  • od 21.03.2024 do 10.05.2024

Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów

  •  do 20.06.2024

Wnoszenie protestów przez wnioskodawcę projektu i innych mieszkańców 

  •  7 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o wykazie projektów spełniających oraz projektów niespełniających wymogów określonych w uchwale Nr XLIV/576/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30.05.2022 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Dopiewo w sprawie budżetu obywatelskiego.

Głosowanie

  • od 09.09.2024 do 29.09.2024

Ogłoszenie wyników

  • do 10.10.2024 

  • Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 834 - 2024 Wójta Gminy Dopiewo.pdf POBIERZ PLIK