Szczegółowy harmonogram

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna

  •  od 10.05.2022

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego

  •   od 15.05.2022 do 30.06.2022

Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów

  •  od 15.05.2022 do 15.07.2022

Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie

  •   do 20.07.2022

Wnoszenie protestów przez autorów projektów i innych mieszkańców 

  •   od 21.07.2022 do 28.07.2022  

Prezentacja projektów

  •   10.08.2022   

Głosowanie

  •   od 15.09.2022 do 30.09.2022

Ogłoszenie wyników

  •   do 07.10.2022