Szczegółowy harmonogram

HARMONOGRAM REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Kampania informacyjno-edukacyjna

  •  od kwietnia 2023

Zgłaszanie projektów do Budżetu Obywatelskiego

  •   od 5.05.2023 do 5.06.20232

Weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów

  •   do 20.07.2023

Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie

  •   od 20.07.2023

Wnoszenie protestów przez autorów projektów i innych mieszkańców 

  •   od 21.07.2023 do 28.07.2023  

Głosowanie

  •   od 15.09.2023 do 30.09.2023

Ogłoszenie wyników

  •   do 10.10.2023