KONSULTACJE SPOŁECZNE W Gminie Dopiewo

Meritum Konsultacji Społecznych

Konsultacje społeczne mają zasadnicze znaczenie w prowadzeniu skutecznej komunikacji z mieszkańcami i budowaniu konsensusu w przypadku różnych rozwiązań i decyzji, które ich dotyczą.  

Takie konsultacje, to możliwość prezentowania różnych ważnych dla komfortu życia mieszkańców planów i poznania opinii obywateli na ten temat. To również szansa dla urzędników, aby lepiej poznali potrzeby mieszkańców, mogli zapoznać się z ich argumentami na rzecz różnych ważnych rozwiązań, nie od razu dostrzeganych z perspektywy dopiewskiego Urzędu Gminy. I wreszcie to szansa na to, że lokalna społeczność będzie miała swój głos doradczy podczas tworzenia rozwiązań legislacyjnych w poczuciu współdziałania, współtworzenia i współodpowiedzialności za losy gminy.

Podsumowując, celem konsultacji społecznych jest poszukiwanie rozwiązań, które w największym stopniu zabezpieczą konsensus w realizacji dobra wspólnego mieszkańców.

Zasady prowadzenia konsultacji społecznych (Uchwała Rady Gminy i Regulamin) w Gminie Dopiewo znajdą Państwo, przechodząc do zakładki „DO POBRANIA”.